top of page

Veneen katsastus kannattaa myös taloudellisesti


Turvallisuuden lisäksi veneen omistaja hyötyy katsastamisesta myös useimmiten vakuutusmaksuissa.

Monet vakuutusyhtiöt myöntävät alennuksia vakuutusmaksuissa katsastetulle veneelle.

Esimerkiksi If vakuutusyhtiö myöntää katsastetuille veneille alennuksia.

"Mikäli olet katsastanut veneesi Suomen Purjehdus ja Veneily Ry:n katsastusmääräysten mukaisesti 1-, 2- tai 3-luokkaan, saat lisäksi 20 %:n katsastusalennuksen." Linkki

Itselläni on kolmosluokkaan katsastettu vene ja vakuutusmaksusta vuosittain saadulla säästöllä kustannan reilusti venekerhon jäsenmaksun verran. Eikä toki sovi unohtaa turvallisuus näkökulmaa.

Katsastuksella varmistan vuosittain, että perusasiat ja varusteet veneessä ovat kunnossa ja mahdollistavat turvallisen veneilyn.

Katsastus toteutetaan vene seuran katsastajien toimesta.

Katsastus ei perustu viranomaismääräyksiin, vaan on SPV:n omaa turvallisuustyötä. TraFi (Liikunteen turvallisuusvirasto), joka on merenkulkua valvova viranomainen, on hyväksynyt toiminnan ja antaa suoritetun katsastuksen perusteella haettaessa kansainvälisen huvivenetodistuksen.

Veneen vuosikatsaus

Vuosikatsastus tehdään vuosittain veneen ollessa veneilykunnossa, jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet. Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja veneilyalueen mukaan neljään eri luokkaan.

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut. Seura voi myös peruskatsastuttaa aina kun siihen katsotaan olevan aihetta. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä veneilyvalmiina.

Runkokatsastus

Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori.

Veneen katsastus tulee suorittaa kesäkuun loppuun mennessä.

Iniön Venekerhon jäsenille veneen katsastusmaksu on 17 €.

Katsastus antaa oikeuden pitää veneessä kerhon lippua.

Turvallista ja rattoisaa veneilykesää 2016


Recent Posts
bottom of page