top of page

Akterflagga / Perälippu €                    Pris / Hinta

Liten båt / Pienvene         33 x 54            40.-

Under / alle 6 m              44 x 72            45.-

6-10 m                           55 x 90            55.-

över / yli 10 m                66 x 108           60.-

Båtägarvimpel / Seuraviiri

22 x 44                                                  40.-

26 x 50                                                  45.-

SVL / SBF medlemsförenings klubbvimpel (lila)

SVL / SBF jäsenseuran keulaviiri (lila)

22 x 36                                                   35.-

bottom of page